Page content

Downloads Gastouderbureau de Kleine Generaal

Pedagogisch Beleidsplan


Hier kunt u ons pedagogisch beleidsplan downloaden.

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven wat de visie van gastouderbureau de Kleine Generaal is bij het werken met kinderen.

Er valt te lezen welke pedagogen wij belangrijk vinden in hun visie met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Verder vindt u hier de regels waar het gastouderbureau aan dient te voldoen vanuit de wet Kinderopvang.

Inspectierapporten


Hier kunt u de inspectierapporten van het gastouderbureau downloaden.

Het is sinds 2016 ook wettelijk verplicht dat het gastouderbureau op haar website een rechtstreekse link heeft naar het inspectierapport van elke gastouder welke aangesloten is bij het bureau. De link naar deze inspectierapporten vindt u ook hier.

In het inspectierapport valt te lezen wat de bevindingen zijn geweest van de GGD inspecteur, welke een bezoek heeft gebracht aan het bureau of de gastouder.


Sociale Kaarten


Hier kunt u de sociale kaarten downloaden per provincie.

Vanuit het protocol kindermishandeling is het van belang dat gastouders bij vragen of onduidelijkheden weten waar zij terecht kunnen wanneer zij tegen problemen aan lopen.

Aangezien de adressen hiervoor per provincie verschillen is er per provincie een sociale kaart opgesteld, met alle relevante gegevens.

Wanneer u aanvullingen heeft dan horen wij dit graag.

Klachten


Hier kunt u de klachtenregeling en de klachtenrapporten van het gastouderbureau downloaden.

In de klachtenregeling hebben wij omschreven hoe de interne en de externe klachtenprocedure bij ons werkt.

Aan het einde van elk jaar stelt het bureau een klachtenrapport op met een samenvatting van de klachten welke het bureau heeft ontvangen.

Wanneer u vragen heeft dan horen wij het graag.